ikon4_60px

Teknisk rådgivning

Teknisk rådgivning er en tjeneste der du som kunde tar kontakt med spørsmål som gjelder bygningsfysikk og/eller enkle spørsmål vedrørende lyd- og brannproblematikk.

Det være seg problematikk knyttet til dimensjonering, fukt, tetthet, lufting, energispørsmål eller løsninger brukt til lyd- og brannkonstruksjoner.

Energiberegning

For å gjøre energiberegninger, trenger vi en rekke data om bygget – fra bygningskategori og orientering til driftstider og møblering.

Du må du sende oss data om:

Overordnede forhold:

 • lokalisering (slik at programmet kan hente inn klimadata automatisk)
 • bygningskategori (skole, kontor, bolig)

Utforming:

 • Geometri
 • Areal og volum (oppvarmet)
 • Orientering
 • Skygge fra nabobygninger

Komponenter:

 • Vegg-konstruksjon
 • Tak-konstruksjon
 • Gulv/kjeller-konstruksjon
 • U-verdier for vinduer og dører
 • Skillevegger
 • Infiltrasjon og luftlekkasje
 • Kuldebroer

Teknisk utstyr:

 • Ventilasjonssystem
 • Energikilder
 • Virkningsgrad for varmegjenvinner
 • Belysning

Bruk av bygget:

 • Driftstider
 • Møblering
 • Vindusåpning

Som et minimum av informasjon trenger vi 1:50 arbeidstegninger eller 1:100 søknadstegninger og situasjonskart. Fasadetegninger må være påført himmelretning.