Konkurransevilkår Facebook –  Mars 2019

 

Premien er en rammesøknad med ansvar,  inkludert nabovarsler for tiltak innenfor tiltaksklasse 1. Søknaden må sendes inn i 2019.

Premien inkluderer ikke kommunale gebyrer, kartpakke, prosjektering, tegning, oppmåling, eller andre typer søknader.

Premien inkluderer 10 % rabatt på øvrige tjenester i forbindelse med samme tiltak. Se priser

Lykke til =)