Priser

Byggesøknader

Byggesøknader varierer i kompleksitet. Ta kontakt for pristilbud.

Tegning/arkitektur

Ta kontakt for pristilbud

Generelt

  •  1250,- pr. time

Mva tilkommer

Uavhengig kontroll – Våtrom og lufttetthet:

  • Faktureres etter medgått tid

Fradeling/opprettelse av ny grunneiendom

Pris 29 000