Priser

Byggesøknad tiltaksklasse 1:

 • Ansvarlig søker rammesøknad 20 400,-
 • Ansvarlig søker ett-trinns søknad 28 900,- inntil 5 ansvarsretter
 • Søknad om tillatelse til igangsetting 9000,- inntil 5 ansvarsretter
 • Søknad om ferdigattest 6900,-
 • Dispensasjonssøknader faktureres etter medgått tid
 • Kartpakke: 2 780,-

Arbeid med ytterligere ansvarsretter faktureres etter medgått tid.

Kommunale gebyrer er ikke inkludert. Priser for dette finnes i gebyregulativet for din kommune. Mva tilkommer.

For tiltaksklasse 2 gjelder andre priser. Ta kontakt for tilbud.

Tegning:

 • Enebolig eller hytte opptil 1.5 etasjer: 24 990,-
 • Enebolig eller hytte opptil 2 etasjer: 29 990,-
 • Enebolig opptil 3 etasjer: 35 990,-
 • Tomannsbolig: 39 900,-
 • Tilbygg: 14 990 – 39 990,-
 • Garasje/carport frittstående: 9 990,-
 • Anneks/uthus: 18 990,-
 • Tilpasset design på forespørsel

Prisene gjelder søknadstegninger. Mva tilkommer

Generelt

 •  1050,- pr. time

Mva tilkommer

Prosjektering:

 • Pris for en enebolig med normal kompleksitet 40 000 – 79 000,-
 • Tomannsbolig 49 000 – 90 000,-

Prosjektering omfatter ofte byggetegninger, byggebeskrivelser, anbudsdokumentasjon, beregninger.

Mva tilkommer

Uavhengig kontroll – Våtrom og lufttetthet:

 • Faktureres etter medgått tid

Fradeling/opprettelse av ny grunneiendom

Pris 29 000