ikon5_60px

Tegning

I hovedsak kan vi tegne og prosjektere alle typer tiltak innenfor tiltaksklasse 1

  • Skisser/forprosjekt
  • Søknadstegninger
  • Arbeidstegninger
  • Detaljtegninger

Trenger du bare søknadstegninger? Se priser for mer info om de forskjellige pakkene.

Dersom du mangler tegninger eller mål på eksisterende bolig, kan vi foreta ny oppmåling .

Ta kontakt for mer info!

​Vi gjør også komplett prosjektering av tiltaket, men da avtales dette i hvert enkelt tilfelle.

Før vi starter å tegne, trenger vi:

  1. ​​​​​Gode skisser som viser hver etasje slik du ønsker dem inkludert vindusplasseringer.
  2. ​Mål på skissene som forteller størrelsen på bygget og rommene.
  3. ​Inspirasjonsbilder som viser hvilket utrykk du ønsker bygget skal ha.
  4. ​Situasjonskart og reguleringsbestemmelser for tomten, dette får du av kommunen (vi kan levere dette mot tillegg i pris)

Hvem eier tegningene?

Du eier tegningene og kan bruke dem fritt på ditt prosjekt. Du har ikke mulighet for å bruke dem på andre tomter enn den som er avtalt ved bestilling. Ibenholt Consult AS står fritt til å selge tegningene videre samt bruke tegningene som reklame i sine kanaler. Dersom du ønsker å reservere deg mot at vi kan benytte tegningene fritt kan du kjøpe dem til odel og eie for kr 5 000,- i tillegg til pakkeprisen.