ikon2_60px

Prosjektering

Prosjektering er et område innenfor et tiltak, der alle løsninger blir valgt på bakgrunn av beregninger, lovlighetskontroll og dimensjonering.

På dette stadiet blir arbeidstegningene produsert, og vi kontrollerer at alle løsninger er i samsvar med det som er gjeldende krav.

Vi energiberegner alle bygg vi prosjekterer.

  • Arkitekturprosjektering TK1
  • Bygningsfysikk TK1
  • Energiberegning TK1
  • Konstruksjonssikkerhet TK1