drone_60px

Fotogrammetri / Oppmåling

Fotogrammetri er måling i fotografiske bilder, fotogrammer, for å bestemme geometriske egenskaper som form, størrelse og beliggenhet av fotografert objekt. Våre droner styres automatisk, og kan dekke store områder på kort tid, uten å forstyrre eventuelt pågående arbeid.

Ofte ser vi at eldre bygg mangler helt, eller har mangelfulle tegninger.  Vi bruker dronene til å lage nøyaktige 3d-modeller av bygg som grunnlag for utarbeidelse av nye tegninger. Denne metoden er raskere, tryggere, mer nøyaktig og billigere enn tradisjonell oppmåling.

Typiske Bruksområder:

  • Oppmåling av bygg
  • Inspeksjon av bygg
  • Detaljert overflatemodell av terreng
  • Masseberegning
  • Terrengprofiler
  • 3D modell med mulighet for visualisering

Ibenholt Consult AS har godkjent operasjonsmanual og forsikringsdekning for flyging med droner for både små og store prosjekter.